mIRC Scripting

mIRC Scripting (https://www.mircscripting.net/)
-   ConferenceRoom (https://www.mircscripting.net/conferenceroom/)
-   -   CR de RenkLi Nick Addonu (https://www.mircscripting.net/conferenceroom/836-cr-de-renkli-nick-addonu.html)

Goemon 23 Ağustos 2015 09:52

CR de RenkLi Nick Addonu
 
Merhaba SevgiLi mİRCScripting.NET Forum Üyeleri

ConferenceRoom Sunucular için hazırlamış olduğum pratik hatda profesyonelce bir code diyebiliriz tabiki çok iyimi tartışılır ama üşenmeden yorulmadan Conferenceroom kullanıcılarımız için renkli nick nasıl yapılır komutu neydi die uğraşmasınlar diye böle bir şey düşündüm her şey ortada farkımız tarzımız dandır.Siz conferenceroom kullanan üyelerimiz için her zaman daha iyisini yapcaz.
Codeyi anlatmaya gerek yok resimli hali ile her şey ortada.

link i kurup silebiliyorsunuz socketi açıp kapatabiliyorsunuz yetki verip alabiliyorsunuz.
Diyalog codesini kullandıkça benim anlatdığımdan da ötesi çıkabilir belki.

Arkadaşlar mIRC Scriptinizin içine linkler adında klasör kaydedip mIRC Scriptinizin içine atmalısınız bu klasör olmadığı sürece düzgün bilgi alamazsınız.
ikinci olarakda mIRC Scriptinizde dll klasöründe mdx.dll si olmalıdır bilginize.


Codenin Çalışma Komutu /renkpanel

Kod:

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;-
;RenkLi Nick Diyalog Panel Sistemi
;-
:ConferenceRoom Sunucular İçin Hazırlandı
;-
;Coded By Goemon
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
alias renkpanel { if $dialog(rengarenk) { !echo -a 2RenkLi Nick PaneL Dialog'u Zaten 4AÇIK! } | else { !dialog -m rengarenk rengarenk } }
alias goex { return $dll(DLL\mdx.dll,$1,$2-) }
dialog rengarenk {
  title "RenkLi Nick Ascii KarakterLeR iLe RenklendiR ve Link Bilgilerini Öğrenebilirsiniz."
  size -1 -1 244 187
  option dbu
  box "Nick Ascii Krakterli Olarak RenklendiR", 1, 3 3 130 50
  edit "", 2, 6 12 65 10, autohs
  edit "", 3, 6 24 65 10, read center
  edit "", 4, 6 36 65 10
  box "", 7, 3 53 130 25
  box "RenkLi Nick Link Adı AyarLaR Ekle", 10, 3 86 130 99
  text "Link Adı  ", 11, 6 97 20 6
  edit "", 12, 35 96 65 10
  text "Şifre Pass", 13, 6 109 24 6
  edit "", 14, 35 108 65 10
  text "Name Adı", 15, 6 122 23 6
  edit "", 16, 35 120 65 10
  button "OnayLa", 17, 103 105 27 17
  box "RenkLi Nick Link Adı Sil", 18, 5 134 126 22
  text "Link SiL ", 19, 7 145 17 6
  edit "", 20, 36 143 60 10
  button "Link Sil", 21, 98 143 30 10
  box "RenkLi Nick Sock System", 22, 135 3 106 75
  button "Sockserv Renk Botunu Aktif Ed!! ", 23, 138 15 99 12
  button "Sockserv Renk Botunu Deaktif Ed!! ", 24, 138 30 99 12
  button "+agcsh Pass VeR", 25, 138 46 50 12
  button "-agcsh Pass Al", 26, 138 61 50 12
  button "Sockserv List", 27, 191 46 47 12
  button "Tamam//KapaT", 28, 191 61 47 12, cancel
  list 29, 138 96 100 72, size
  box "Link Adı Pass Name Adı Bilgi Alanı", 30, 135 86 106 99
  button "YeniLe", 31, 139 171 29 10
  button "BilgileR", 32, 170 171 34 10
  box "Link Adını Yazarak Link Hakkında Bilgi Alabilirsiniz.", 33, 5 157 126 24
  text "Link Adı List ", 34, 7 169 29 6
  edit "", 35, 37 167 55 10
  button "Bilgi AL", 36, 94 167 34 10
  button "Stats C", 37, 207 171 30 10
  button "Ascii Nick OluştuR", 5, 73 15 57 12
  button "Nicki RenkLendiR", 6, 73 29 57 12
  button "Aşşağı İn", 8, 10 61 55 12
  button "Yukarı Çık", 9, 70 61 55 12
}


on *:dialog:rengarenk:init:0: {
  dialog -s $dname -1 -1 485 160
  did -a $dname 2 Buraya Nick Yazınız
  did -a $dname 3 Lütfen Birşey Yazmayın
  did -a $dname 4 Buraya Bişi Yazma
  did -a $dname 12 Link Adını Yazın
  did -a $dname 14 Link Şifresini Yaz
  did -a $dname 16 Link Name Adı Yaz
  goex MarkDialog $dname
  goex SetDialog $dname bgcolor $rgb(48,213,255)
  goex SetColor $dname 1,3,7,10,18,22,30,33 background $rgb(48,213,255)
  goex SetColor $dname 11,13,15,19,34 textbg $rgb(48,213,255)
  goex SetColor $dname 2,11,13,15,19,34 text $rgb(255,0,0)
  goex SetColor $dname 3 textbg $rgb(48,213,255)
  noop $findfile($mircdirlinkler,*.txt,0,did -a rengarenk 29 $nopath($1-))
}

on *:dialog:rengarenk:dclick:29:{
  if $did(29).sel {
    ;did -r $dname 29
    loadbuf -ro rengarenk 29 $+(linkler\,$did(29).seltext)
  }
}

on *:dialog:rengarenk:sclick:31:{ did -r $dname 29 | noop $findfile($mircdirlinkler,*.txt,0,did -a rengarenk 29 $nopath($1-)) }

on *:dialog:rengarenk:sclick:5:{
  set %trans $did(2).text
  did -ra rengarenk 2
  did -ra rengarenk 4
  did -b rengarenk 2
  .timer 1 1 did -ra rengarenk 3 Lütfen Bekleyiniz.
  .timer 1 2 did -ra rengarenk 3 Lütfen Bekleyiniz..
  .timer 1 3 did -ra rengarenk 3 Lütfen Bekleyiniz...
  .timer 1 4 did -ra rengarenk 3 Lütfen Bekleyiniz...
  .timer 1 5 did -ra rengarenk 3
  .timer 1 5 did -ra rengarenk 4  $+ $+(,$r(2,12),$replace(%trans,a,ä,b,ß,c,©,e,è,i,í,j,j,l,£,n,ñ,o,ø,r,®,u,û,y,ÿ))
  .timer 1 5 did -ev rengarenk 2
}

on *:dialog:rengarenk:sclick:6: { nickal %trans $did(4).text }
alias nickal { sockwrite -nt renkliyiz svsnick %trans $did(4).text }


;Socket Kısmı
on 1:sockopen:renkliyiz: {
  sockwrite -nt $sockname PASS %inpassoutpass
  sockwrite -nt $sockname PROTOCTL CBURST
  sockwrite -nt $sockname SERVER %linkname 2 : $+ %linkadı
  echo -a 5Sockserv ile Bağlantı sağlanmaya Çalışılıyor.
  echo -a 5SokcServ e 3Başarıyla Bağlanıldı.
}
on 1:sockread:renkliyiz: {
  var %t
  sockread %t
  tokenize 32 %t
  if $1 == PING {
    sockwrite -nt $sockname PONG $2-
  }
}


on *:dialog:rengarenk:sclick:23: { renkac }
alias renkac { sockopen renkliyiz $server 6667 }

on *:dialog:rengarenk:sclick:24: { renkkapat }
alias renkkapat { sockclose renkliyiz | echo -a 5Sockserv Renkli Nick Sistemi 4KapatılmışdıR.. }

on *:dialog:rengarenk:sclick:27: { socklist }
alias socklist { socklist }

on *:dialog:rengarenk:sclick:25: { pasver }
alias pasver { sockwrite -nt renkliyiz svsmode $$?="Yetki Verilcek Rumuzu Yazın Örn:Goemon Gibi" +osac }

on *:dialog:rengarenk:sclick:26: { pasal }
alias pasal { sockwrite -nt renkliyiz svsmode $$?="Yetkisi Alınacak Rumuzu Yazın Örn:Goemon Gibi" -osach }


on *:dialog:rengarenk:sclick:8: {
  geriver
}

on *:dialog:rengarenk:sclick:9: {
  ileriver
}

alias -l ileriver {
  dialog -s $dname $dialog($dname).x $dialog($dname).y 485 160
}

alias -l geriver {
  dialog -s $dname $dialog($dname).x $dialog($dname).y 485 372
}

on *:dialog:rengarenk:sclick:17: {
  set %linkadı $did(12).text
  set %inpassoutpass $did(14).text
  set %linkname $did(16).text
  enable #linkekle
  /as server $did(12).text add
  /as server $did(12).text set inpass $did(14).text
  /as server $did(12).text set outpass $did(14).text
  ;Buraya dikkat buradaki link ismini ve şifresini aşagıdaki verdigimiz kod içersinede girecegiz.
  /as server $did(12).text set name $did(16).text
  /as server $did(12).text set ping 240
  /as server $did(12).text enable
  .timer 1 1 /disable #linkekle
  echo -s 4Link Adı:10 $did(12).text 4innpass:1 $did(14).text 4outpass:1 $did(14).text 4Link Name : 1 $did(16).text
  echo -s 4Başarıyla 2RenkLi Link 5Sockserv 2Komut Sistemi 3Aktif 2EdilmiştiR...
  if $isfile(linkler\ $+ $+(%linkadı,.txt)) { write -c $+(linkler\,%linkadı,.txt) | write $+(linkler\,%linkadı,.txt) Link adı: %linkadı $+ $crlf $+ Şifresi: %inpassoutpass $+ $crlf $+ Name Adı: %linkname }
  else { write $+(linkler\,%linkadı,.txt) Link adı: %linkadı $+ $crlf $+ Şifresi: %inpassoutpass $+ $crlf $+ Name Adı: %linkname }
  did -r $dname 29 | noop $findfile($mircdirlinkler,*.txt,0,did -a rengarenk 29 $nopath($1-))
}

#linkekle off
on *:snotice:*: {
  if (*Success -- Server* iswm $1-) && ($5 == disabled) { echo -a 4LinkAdı:2 $4 }
  if (*Success -- Receive* iswm $1-) && ($4 == password) { echo -a 4Inpass :2 %inpassoutpass }
  if (*Success -- Transmit* iswm $1-) && ($4 == password) { echo -a 4Outpass:2 %inpassoutpass }
  if (*Success -- The server name* iswm $1-) && ($9 == been) { echo -a 4Name Adı:2 $12 | echo -a 4Link 3Oluşturuldu... }
}
#linkekle end

on *:dialog:rengarenk:sclick:21: {
  did -r $dname 29
  enable #linksil
  set %lnk.n $did(20).text
  /as server $did(20).text del
  .timer 1 1 /disable #linksil
  .remove $+(linkler\,$did(20).text,.txt)
  noop $findfile($mircdirlinkler,*.txt,0,did -a rengarenk 29 $nopath($1-))
}

#linksil off
on *:snotice:*: {
  if $regex($1-,/^Success -- Server/i) && ($5 == removed) {
  echo -a 4LinkAdı:2 $4 5Silinmiştir. }
  elseif $regex($1-,/^Failure -- No such server/i) {
  echo -a HATA2 %lnk.n 5 $+ Adında Link Bulunmamaktadır. }
}
#linksil endon *:dialog:rengarenk:sclick:36: {
  set %lb.n $did(35).text
  echo -a 4LinkAdı:2 $did(35).text 5 $+ Araştırılıyor.
  enable #linkbilgi
  as server $did(35).text list
  .timer 1 1 /disable #linkbilgi
}
#linkbilgi off
on *:snotice:*: {
  if $regex($1-,/^-- server/i) && ($4 == add) {
  echo -a 4LinkAdı:2 $3 }
  elseif $regex($1-,/^-- server/i) && ($5 == name) {
  echo -a 4Server Adı:2 $6 }
  elseif $regex($1-,/^-- server/i) && ($5 == port) {
  echo -a 4Port:2 $6 }
  elseif $regex($1-,/^-- server/i) && ($5 == ping) {
  echo -a 4Ping:2 $6 }
  elseif $regex($1-,/^-- server/i) && ($5 == inpass) {
  echo -a 4Inpass:2 $6 }
  elseif $regex($1-,/^-- server/i) && ($5 == outpass) {
  echo -a 4Outpass:2 $6 }
  elseif $regex($1-,/^-- server/i) && ($4 == enable) {
  echo -a 4Server Bilgi:2 $4 }
  elseif $regex($1-,/^-- server/i) && ($5 == leaf) {
  echo -a 4Server Set:2 $5 }
  elseif $regex($1-,/^Failure -- No such server/i) {
  echo -a HATA2 %lb.n 5Adında Link Bulunmamaktatır.! }
}
#linkbilgi end


on *:dialog:rengarenk:sclick:37: {
  enable #statsc
  stats c
  .timer 1 1 /disable #statsc
}
#statsc off
raw 213:*: {
  echo -a  4Link:2 $+ $gettok($1-,2,42)
  halt
}
#statsc end


on *:dialog:rengarenk:sclick:32: { bilgiler }
alias bilgiler {
  echo -a 7;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  echo -a 7;;;;
  echo -a 4Link Adı:10 %linkadı 
  echo -a 4innpass:1 %inpassoutpass
  echo -a 4outpass:1 %inpassoutpass
  echo -a 4 Server Adı:2 %linkname
  echo -a 7;;;;
  echo -a 7;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  echo -a 4DİKKAT!
  echo -a 1 Orjinali ile oynuyabilmeniz için mırc kodlarından anlamanız lazım.
  echo -a 1 Eğer Anlamıyor iseniz Orjinal Kod ile oynamayınız...
  echo -a 7;;;;
  echo -a 7;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  echo -a 7;;;;
  echo -a 4Coded 12By 10Goemon
  echo -a 7;;;;
  echo -a 7;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
}

Görüntüler

http://i.hizliresim.com/LpZ2bJ.jpg

http://i.hizliresim.com/rg6j1B.jpg

http://i.hizliresim.com/7o7YDm.jpg

Not:Code Bana Ait.


++ mIRCScripting.net hakkında kısaca:

mS; "Gayri resmi mIRC" kullanıcı ve tasarımcı topluluğudur.
2009 yılında kurulan mS; tasarımcı ve geliştiricileri bir araya getiren etkileşim ve iletişim sağlayan bir platformdur.
mS; tasarım, programlama, geliştirme, düzenleme vb. pek çok konu etrafında bir araya gelmiş "mIRC" meraklısı bir çok insan tarafından yaratılan içeriğiyle; kullanıcı dostu, özgün elit, nitelikli kişi ve konularla hizmet sunan mIRC Scripting platformudur.

Özgün içerikten onay almaksızın içeriği yaratan kullanıcılarımız tamamen yada kısmen sorumludur, aynı zamanda söz konusu içerik mS yetkilileri izni olmaksızın, kaynak gösterilse dahi(!) kopyalanamaz ve/ya paylaşılamaz.   Site/içerik hakkında görüş, öneri ve şikayetleriniz için sikayet[at]mircscripting[dot]net e-posta ve ya İletişim adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz.mIRC mIRC Orjinal mIRC İndir mIRC Download mIRC Tutorials mIRC Socket mIRC Commands mIRC Komutlar mIRC Yükle mIRC Dersler mIRC Hazır Kodlar mIRC Classentifier mIRC DLL mIRC Dialog mIRC IRC mIRC FTP mIRC Telnet mIRC Help
mIRC Yardım mIRC Iconlar mIRC Com Object mIRC Binary Files mIRC Picture Windows mIRC Unicode mIRC Forum mIRC Hazır Kodlar mIRC Kod mIRC Script mIRC File Handling mIRC Scripting Language mIRC Scripting Dili mIRC Scripting Info
mIRC Scripting Tutorials1 2 13 14 16 17 18 19 21 22 23 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 49 50 51 52 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

SEO by vBSEO 3.6.1