mIRC Scripting

mIRC Scripting (https://www.mircscripting.net/)
-   Php (https://www.mircscripting.net/php/)
-   -   Sık Kullanılan PHP Kodları (https://www.mircscripting.net/php/822-sik-kullanilan-php-kodlari.html)

DarkCooL 30 Haziran 2015 15:58

Sık Kullanılan PHP Kodları
 
PHP'de sık kullanılan kodları aşşağıda bulabilirsiniz.
PHP- Kodu:

// ,  # veya  /*  */ açıklama yazma (comment)
Echo veya  print ekrana yazdırma
$deneme deneme değişkeni
. iki yazıyı birleştirme
{ } kodları birbirinden ayırma
” “ karekter girme fakat php kodu girilirse karekter olarak algılamaz
‘ ‘ girilen bütün yazıları karakter olarak algılar
Strtolower($deneme) küçük harflere çevirir
Strtoupper($deneme) büyük harflere çevirir
Ucfirst($deneme) ilk harfi büyüğe çevirir
Ucwords($deneme) bütün kelimelerin ilk harflerini büyüğe çevirir
Strlen($deneme) yazının karakter sayısını bulma
Trim($deneme) boşlukları silip yazıyı başa kaydırır
Strstr($deneme, “pembe”); yazı için ki pembe kelimesinden itibaren ekrana yazdırır
Str_replace(“pembe”,”mavi”); yazı içinde geçen pembe kelimesini maviye çevirir
Strpos($deneme,”pembe”); yazı içinde pembenin yerini bulur
Strchr($deneme,”p”); yazı içinde p harfinin yerini bulur
$sayi += 5; $sayi /=5; sayıyı 5 ile toplar, sayıyı 5 e böler
$sayi++; $sayi–; sayıyı 1 artırır, sayıyı 1 eksiltir
$sayi =3,78 virgüllü sayı tanımlama
Round($sayi,1); virgüllü sayılarda virgülden sonra bir karakter
Ceil($sayi); virgüllü sayıyı yukarı yuvarlar
Flor($sayi); virgüllü sayıyı aşağı yuvarlar
Pow(3,4); 3’ün 4. kuvveti
Sqrt(9); 9’un karekökü
Fmod(40,9); 40’ın mod 9 u
Rand(); rasgele sayı üretme
Rand(1,10); 1 ile 10 arasında rasgele sayı üretir
$array1 = array(3,23,36); array tanımlama
$array1[0]; array1’in ilk değeri
$arrayAd = array(“ad” => “Cemil” , “soyad” => “KARA”); array[0]’ı ad yapıp içine Cemil koyar ve array[1]’i soyad yapıp içine KARA koyar
$arrayAd[“ad”] = “Nuri”; Cemili Nuriye çevirir
Print_r(array1); arrayin bütün değerlerini yazar
<pre><?php Print_r(array1); ?></pre> arrayin bütün değerlerini alt alta listeler
Count(array1) array1 de kaç tane değer olduğunu sayar
Max(array1) array1 de ki en büyük değer
Min(array1) array1 de ki en küçük değer
Sort(array1) array1 i sıralar
Rsort(array1) array1 i ters sıralar
$string = implode(“*”,$array1); array1 i stringe aktarıp aralara * koyar
Explode(“*”,$string); string den * ları çıkarır
in_array(15,array1) ; array1 de 15 olup olmadığını True/False olarak bildirir
isset($var1); değişkende değer olup olmadığını T/F olarak bildirir
unset($var1); değişkenin değerini sıfırlar
empty($var1); değişkenin boş olup olmadığını T/F olarak bildirir
NULL boş değişken tanımlama
Gettype($var1); değişkenin tipini gösterir
Settype($var2,”string”); değişkenin tipini string e çevirir
is_array($var1); ,  is_int($var1); ,  is_string($var1); veya  is_null($var1); var1 değişkenin türünü T/F olarak bildirir
define(“sayi”,100); sayi tanımının değerini 100 olarak sabitler
current($var1); arrayin ilk değerini gösterir
next($var1); arrayin sonraki değerini gösterir
reset($var1); arrayi ilk değerine döndürür
var_dump($var1); değişkenin tipini ve değerini birlikte verir


Osman 13 Ağustos 2015 23:20

Paylaşım için teşekkürler lakin keşke biraz daha ayrıntılı bilgilendirseydin yeniler için oldukça faydalı olacaktır. Mesela var_dump($var1) nin ne anlama ne işe yaradığını anlayan az olur. Belirtmişsin değişkenin tipini ve değerini birlikte verir diyerek ama dediğim gibi yeni okuyacaklar için biraz karışık durum söz konusu olabilir.

Her yine de teşekkürler.


++ mIRCScripting.net hakkında kısaca:

mS; "Gayri resmi mIRC" kullanıcı ve tasarımcı topluluğudur.
2009 yılında kurulan mS; tasarımcı ve geliştiricileri bir araya getiren etkileşim ve iletişim sağlayan bir platformdur.
mS; tasarım, programlama, geliştirme, düzenleme vb. pek çok konu etrafında bir araya gelmiş "mIRC" meraklısı bir çok insan tarafından yaratılan içeriğiyle; kullanıcı dostu, özgün elit, nitelikli kişi ve konularla hizmet sunan mIRC Scripting platformudur.

Özgün içerikten onay almaksızın içeriği yaratan kullanıcılarımız tamamen yada kısmen sorumludur, aynı zamanda söz konusu içerik mS yetkilileri izni olmaksızın, kaynak gösterilse dahi(!) kopyalanamaz ve/ya paylaşılamaz.   Site/içerik hakkında görüş, öneri ve şikayetleriniz için sikayet[at]mircscripting[dot]net e-posta ve ya İletişim adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz.mIRC mIRC Orjinal mIRC İndir mIRC Download mIRC Tutorials mIRC Socket mIRC Commands mIRC Komutlar mIRC Yükle mIRC Dersler mIRC Hazır Kodlar mIRC Classentifier mIRC DLL mIRC Dialog mIRC IRC mIRC FTP mIRC Telnet mIRC Help
mIRC Yardım mIRC Iconlar mIRC Com Object mIRC Binary Files mIRC Picture Windows mIRC Unicode mIRC Forum mIRC Hazır Kodlar mIRC Kod mIRC Script mIRC File Handling mIRC Scripting Language mIRC Scripting Dili mIRC Scripting Info
mIRC Scripting Tutorials1 2 13 14 16 17 18 19 21 22 23 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 49 50 51 52 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

SEO by vBSEO 3.6.1