mIRC Scripting  


Geri dön   mIRC Scripting > mIRC Scripting > Showcase - Hazır kodlar

Showcase - Hazır kodlar mIRC Scripting hakkında hazır kodları bulup, paylaşabileceğiniz bölüm.

Cevapla
 
LinkBack Seçenekler
  #1  
Alt 13 Temmuz 2009, 22:50
Avatar Yok
 DirtyCoder 

mS Puan: 1031
mS Derece: L4roXyL Kod delisiL4roXyL Kod delisiL4roXyL Kod delisiL4roXyL Kod delisiL4roXyL Kod delisiL4roXyL Kod delisiL4roXyL Kod delisiL4roXyL Kod delisi
 
Üyelik tarihi: 10 Temmuz 2009
Yaş: 33
Mesajlar: 339
Konular: 100
Eklentiler: 3
Alınan Teşekkür: 140
Yapılan Teşekkür: 0
Standart /ara <veri> (clone,notify,ircop,helper,yetkili,away) vs.

Yazan: L4roXyL - (Hasan AYDENİZ)
Kullanımı: /ara <veri>

-

Veriler;

1- Helper
- Kullanım şekli: /ara helper (Kanal'daki tüm helper'ları, @HELPER penceresinde göstericektir)
- Resim:
2 - Clone
- Kullanım şekli: /ara clone (Kanal'daki tüm cloneler'i, @CLONE penrecesinde göstericektir.
- Resim:
3- IRCOP
- Kullanım şekli; /ara IRCOP (Kanalda bulunan tüm IRCOP'ları, @IRCOP penceresinde göstericektir.
- Resim:
4- Arkadas
- Kullanım şekli; /ara arkadas (Notify listenizde bulunupta, kanal'da online olan tüm nickleri, @NOTIFY penceresinde göstericektir)
- Resim:
5- Yetkili
- Kullanım şekli; /ara yetkili (Kanal'da bulunan tüm yetkilileri, yetkileri ile beraber; adresleri dahil @YETKİLİ penceresinde gösterecektir)
- Resim:
6- Away
- Kullanım şekli; /ara away (Kanal'da bulunan tüm away kullanıcıları, @AWAY penceresinde göstericektir)
- Resim:

Kod:
on *:join:#: { if $nick == $me { .ial on | who # } }
alias ara {
 if $active != # { echo -at Uyarı: Herhangi bir kanal penceresinde değilsiniz. | echo -at Uyarı: Kullanabileceğiniz komutlar; /ara ircop & /ara helper & /ara clone & /ara yetkili & /ara away & /ara arkadas | halt }
 if !$1 { echo -at Uyarı: Aranıcak veriyi girmediniz. | echo -at Uyarı: Kullanabileceğiniz komutlar; /ara ircop & /ara helper & /ara clone & /ara yetkili & /ara away & /ara arkadas | halt }
 else {
  if $1 == ircop { echo -at $active kanalı için IRCOP taraması başlatıldı. Bekleyiniz. | .enable #w | who $active | set -e %y $active }
  if $1 == clone { echo -at $active kanalı için CLONE taraması başlatıldı. Bekleyiniz. | set -e %t $active | .ial $active | klontara $active }
  if $1 == away { echo -at $active kanalı için AWAY taraması başlatıldı. Bekleyiniz. | .enable #a | who $active | set -e %a $active }
  if $1 == helper { echo -at $active kanalı için HELPER taraması başlatıldı. Bekleyiniz. | .enable #h | who $active | set -e %h $active }
  if $1 == yetkili { echo -at $active kanalı için YETKILI taraması başlatıldı. Bekleyiniz. | set -e %y $active | ytara $active }
  if $1 == arkadas { echo -at $active kanalı için NOTIFY taraması başlatıldı. Bekleyiniz. | set -e %n $active | notifys $active }
 }
}
#w off
raw *:*: {
 if $numeric == 352 { if * isin $7 { set %tik $ticks | hadd -m ircop $+($3,+,$6,+,$4) 1 | hinc -m ircopz okya 1 } | haltdef } 
 if $numeric == 315 { 
  if !$hget(ircop) { echo -at Uyarı: $2 kanalında, IRCOP bulunamadı. | .disable #w | halt }
  window -aCldk1 -t20,35 @IRCOP -1 -1 400 300 Bauhaus 12 
  aline 4 @IRCOP $chr(2) %y kanalı' için IRCOP listesi;
  aline 4 @IRCOP $chr(2) Bulunan IRCOP sayısı: $chr(2) $hget(ircopz,okya)
  aline 4 @IRCOP $chr(2) Tarama tamamlanma süresi: $calc(($ticks - %tik) / 1000) M-S
  aline @IRCOP $chr(160)
  aline 2 @IRCOP $chr(2) $str($chr(160),4) -Ident- $str($chr(160),2) -Nick- $str($chr(160),3) -Adres-
  var %8 = 1,%88 = $hget(ircop,0).item 
 while %8 <= %88 { aline 2 @IRCOP $chr(2) %8 - $chr(2) $+($remove($gettok($hget(ircop,%8).item,1,43),~),$chr(2),@,$chr(2),$gettok($hget(ircop,%8).item,2,43),$chr(2),!,$chr(2),$gettok($hget(ircop,%8).item,3,43)) | inc %8 } | hfree -w *ircop* | .disable #w | haltdef }
}
#w end
alias klontara { if $1 { who $1 | if $hget(klonlar) { hfree klonlar } | var %&- = 1,%&-- = $nick($1,0) | while %&- <= %&-- { bak $nick($1,%&-) $1 | inc %&- } } | okus }
alias bak { 
 if $ialchan($+(*,$gettok($address($1,2),2,64),*),$2,0) < 2 { return }
 else { var %% = 1,%& = $gettok($address($1,2),2,64),%&& = $ialchan($+(*,%&,*),$2,0) | set %tik $ticks | while %% <= %&& { var %%- = $addtok(%%-,$gettok($ialchan($+(*,%&,*),$2,%%),1,33),43)
 inc %% } | hadd -m klonlar $+(%%-,@,%&,@) $calc(%% -1) }
}
alias okus { 
 if !$window(@CLONE) {
  window -aCldk1 -t20,35 @CLONE -1 -1 800 500 Bauhaus 12 
  aline 4 @CLONE $chr(2) %t Kanalı için CLONE listesi;
  aline 4 @CLONE $+($chr(2),$chr(160),Clone taraması sonuçları. Bulunan veri:,$chr(2)) $hget(klonlar,0).item
  aline 4 @CLONE $+($chr(2),$chr(160),Tarama tamamlanma süresi:,$chr(2)) $calc(($ticks - %tik) / 1000) MS
  aline @CLONE $chr(160) | aline @CLONE $chr(160) 
 aline 2 @CLONE $+($chr(2),-Adres-,$chr(2)) $chr(160) $+($chr(2),(Adet),$chr(2)) $chr(9) $+($chr(2),-Nickler-,$chr(2)) } 
 var %7 = 1,%77 = $hget(klonlar,0).item
 while %7 <= %77 { 
  aline 2 @CLONE $+($chr(2),%7 -,$chr(2)) $gettok($hget(klonlar,%7).item,2,64) $chr(160) $+($chr(40),$chr(2),$hget(klonlar,%7).data,$chr(2),$chr(41)) $chr(9) $replace($gettok($hget(klonlar,%7).item,1,64),+,$+($chr(2),$chr(44),$chr(2))) | inc %7
 } 
 aline @CLONE $chr(160) | aline @CLONE $chr(160)
}
#a off
raw *:*: {
 if $numeric == 352 { if G isin $7 { set %tiks $ticks | hadd -m away $+($3,+,$6,+,$4) 1 | hinc -m aways ok 1 } | haltdef }
 if $numeric == 315 { 
  if !$hget(away) { echo -at Uyarı: $2 kanalında, AWAY bulunamadı. | .disable #a | halt }
  window -aCldk1 -t20,35 @AWAY -1 -1 400 300 Bauhaus 12 
  aline 4 @AWAY $chr(2) %a kanalı' için AWAY listesi;
  aline 4 @AWAY $chr(2) Bulunan AWAY NICK sayısı: $chr(2) $hget(aways,ok)
  aline 4 @AWAY $chr(2) Tarama tamamlanma süresi: $calc(($ticks - %tiks) / 1000) M-S
  aline @AWAY $chr(160) | aline 2 @AWAY $chr(2) $str($chr(160),4) -Ident- $str($chr(160),2) -Nick- $str($chr(160),3) -Adres-
  var %9 = 1,%99 = $hget(away,0).item 
 while %9 <= %99 { aline 2 @AWAY $chr(2) %9 - $chr(2) $+($remove($gettok($hget(away,%9).item,1,43),~),$chr(2),@,$chr(2),$gettok($hget(away,%9).item,2,43),$chr(2),!,$chr(2),$gettok($hget(away,%9).item,3,43)) | inc %9 } | hfree -w *away* | .disable #a | haltdef }
}
#a end
#h off
raw *:*: {
 if $numeric == 352 { if *help* iswm $4 || *yardimci* iswm $4 || *görevli* iswm $4 { set %tikss $ticks | hadd -m helper $+($3,+,$6,+,$4) 1 | hinc -m helpers oks 1 } | haltdef }
 if $numeric == 315 { 
  if !$hget(helper) { echo -at Uyarı: $2 kanalında, HELPER bulunamadı. | .disable #h | halt }
  window -aCldk1 -t20,35 @HELPER -1 -1 400 300 Bauhaus 12 
  aline 4 @HELPER $chr(2) %h kanalında bulunan HELPER'lar;
  aline 4 @HELPER $chr(2) Bulunan HELPER sayısı: $chr(2) $hget(helpers,oks)
  aline 4 @HELPER $chr(2) Tarama tamamlanma süresi: $calc(($ticks - %tikss) / 1000) M-S
  aline @HELPER $chr(160) | aline 2 @HELPER $chr(2) $str($chr(160),4) -Ident- $str($chr(160),2) -Nick- $str($chr(160),3) -Adres-
  var %0 = 1,%00 = $hget(helper,0).item 
 while %0 <= %00 { aline 2 @HELPER $chr(2) %0 - $chr(2) $+($remove($gettok($hget(helper,%0).item,1,43),~),$chr(2),@,$chr(2),$gettok($hget(helper,%0).item,2,43),$chr(2),!,$chr(2),$gettok($hget(helper,%0).item,3,43)) | inc %0 } | hfree -w *helper* | .disable #h | haltdef }
}
#h end
alias ytara { 
 set -e %tikk
 window -aCldk1 -t20,35 @YETKİLİ -1 -1 500 300 Bauhaus 12 
 aline 4 @YETKİLİ $chr(2) %y kanalında bulunan YETKİLİ'ler; 
 aline 4 @YETKİLİ $chr(2) Tarama tamamlanma süresi: $calc(($ticks - %tikk) / 1000) M-S
 aline @YETKİLİ $chr(160) | aline 2 @YETKİLİ $chr(2) $str($chr(160),4) -Nick- $str($chr(160),2) -Ident- $str($chr(160),3) -Adres- $+($chr(9),$str($chr(160),9)) -Yetkisi-
 var %& = 1,%&& = $nick($1,0) 
 while %& <= %&& { 
  if $count($nick($1,%&).pnick,@,.,&,~,%) >= 1 { 
   who $nick($1,%&)
   aline 2 @YETKİLİ $chr(2) %& - $chr(2) $remove($replace($address($nick($1,%&),5),!,$+($chr(2),!,$chr(2)),@,$+($chr(2),@,$chr(2))),~) $+($chr(9),$str($chr(160),9)) $replace($nick($1,$nick($1,%&)).pnick,@,$+($chr(2),@,$chr(2)),&,$+($chr(2),&,$chr(2)),%,$+($chr(2),%,$chr(2)),~,$+($chr(2)~,$chr(2)),.,$+($chr(2),.,$chr(2)))
  } 
  inc %& 
 } 
}
alias notifys { 
 set -e %sur
 window -aCldk1 -t20,35 @NOTIFY -1 -1 400 300 Bauhaus 12 
 aline 4 @NOTIFY $chr(2) %n kanalında bulunan ARKADAS'larınız;
 aline 4 @NOTIFY $chr(2) Tarama tamamlanma süresi: $calc(($ticks - %sur) / 1000) M-S
 aline @NOTIFY $chr(160)
 aline 2 @NOTIFY $chr(2) $str($chr(160),4) -Nick- $str($chr(160),2) -Ident- $str($chr(160),3) -Adres- 
 var %6 = 1,%66 = $nick($1,0) 
 while %6 <= %66 { 
  if $notify($nick($1,%6)) { inc %= 1 | who $nick($1,%6)
   aline 2 @NOTIFY $chr(2) %= - $chr(2) $remove($replace($address($nick($1,%6),5),!,$+($chr(2),!,$chr(2)),@,$+($chr(2),@,$chr(2))),~) 
  } 
  inc %6 
 } 
 dec %= %= 
}
-

Sanırım işinize yarar.
Kolay gelsin.
__________________
C/co/cod/code^man.
Alıntı ile Cevapla
Sponsored Links
  #2  
Alt 14 Temmuz 2009, 01:55
Avatar Yok

mS Puan: 31
mS Derece: WeiLSiDe
 
Üyelik tarihi: 10 Temmuz 2009
Mesajlar: 119
Konular: 24
Eklentiler: 0
Alınan Teşekkür: 1
Yapılan Teşekkür: 0
Standart

Süper bişey olmuş. Tşk ler. Benim bi ricam olcaktı . Buna nicklist te ekleyebilirmiz. /ara nicklist gibi. Kanaldakileri ip leri fullnameleri felan aynı şekilde görünsün...
__________________
The end of Something...
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Seçenekler

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkYasal Uyarı

  5651 sayılı yasada belirtilen "Yer Sağlayıcı" olarak hizmet sunmaktadır. İlgili yasaya göre site yönetiminin tüm içerikleri kontrol etme yükümlülüğü yoktur. Bu sebep ile sitemiz, uyarıları dikkate alarak yasa dışı paylaşımlar hakkında gerekli işlemleri yapmaktadır. Oluşabilecek yasal sorumluluklar üyelerimize aittir. Gerekli şikayet bildirimleri yapabilmek için "burayı" tıklayarak gerekli alanları doldurup yapabilirsiniz.
mIRCScripting©
Powered by vBulletin®
Copyright © 2000-2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.1

1 2 13 14 16 17 18 19 21 22 23 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 49 50 51 52 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76