mIRC Scripting

mIRC Scripting (https://www.mircscripting.net/)
-   Showcase - Hazır kodlar (https://www.mircscripting.net/showcase-hazir-kodlar/)
-   -   Helpfounder yardımcısı. (https://www.mircscripting.net/showcase-hazir-kodlar/110-helpfounder-yardimcisi.html)

L4roXyL 13 Temmuz 2009 22:54

Helpfounder yardımcısı.
 
Tarih: 28 Ekim 2007 Pazar
Yazan: L4roXyL - (Hasan AYDENİZ)

-

İlk öncelikle kurulumunu anlatmak istiyorum.

Bu kodu kendi mIRC'inize değil, başka bir mIRC-e entegre ederek #help(değişir) ve #help-op(değişir) kanalına sokunuz. Yani kod-u eklediğiniz mIRC, kullandığınız mIRC olmasın.
Helpfounder yardımcısı neler yapar?
  1. Help kanal'ına girip 1 saniye içinde op/sop/halfop olan herhangi bir nick'i helper listesine ekler. Ayrıca girdiği tarihi kayıt eder.
  2. Helper listesine eklenen nick'in;
  • Kaç adet ban attığını,
  • Kaç adet ban açtığını,
  • Kaç adet voice verdiğini,
  • Kaç adet voice aldığını,
  • Help kanalına kaç satır text gönderdiğini,
  • Help kanalına kaç defa giriş/çıkış yaptığını;
Komutlar listesi;(Sadece helpfounder uygulayabilir)


Genel komutlar;

!voicelist (#Help kanalında kayıt gününden beri verilen tüm voice'leri sıralar)
!devoicelist (#Help kanalında kayıt gününden beri alınan tüm voice'leri sıralar)
!banlist (#Help kanalında kayıt tarihinden beri atılan tüm banları sıralar)
!unbanlist (#Help kanalında kayıt tarihinden beri açılan tüm banları sıralar)
!Helperler (#Help kanalında takip listesinde olan tüm helper'ları sıralar)
!sıfırla tümü (#Help kanalı için varolan tüm kayıtları sıfır'lar)

Kişisel komutlar:

!ekle helper-nick (Takip listesine helper eklemek için kullanılır)
!sil helper-nick (Takip listesinde ekli olan bir helper'i siler)
!istatistik helper-nick (Takip listesinde kayıtlı olan helper hakkında ayrıntılı bilgiler verir)
!takip helper-nick (Takip listesinde kayıtlı olan helper'in, hangi tarihlerde giriş/çıkış yaptığını gösterir)
!tsil helper-nick (Takip listesinde kayıtlı olan helper'in, giriş/çıkış tarihlerini sıfır'lar)


Ve kullandıkça anlıyacağınız bir çok özellik daha ekledim.
Bir kaç düzenleme yapmanız gerekmekte;
Bunları kod'un içinde zaten belirteceğim;

Kod:

alias yuzde return $+($chr(40),%,$left($calc($hget($1,v) * 100 / $hget($2,v)),4),$chr(41))
alias yuzde2 return $+($chr(40),%,$calc($left(100.000000,4) - $remove($yuzde($1,$2),$chr(41),$chr(40),%)),$chr(41))
alias yuzde3 return $+($chr(40),%,$left($calc($hget($1,$2) * 100 / $hget($3,v)),4),$chr(41))
alias ll return $calc($hget($1,v)-$hget($2,v))
alias kapsa return $+($chr(2),$1-,$chr(2))
alias kontrol { if $count($nick($1,$2).pnick,@,~,%,&) != 0 { hadd -m nickler $2 1 | hsave -i nickler nickler.db | hinc -m giris $2 1 | hsave -i giris giris.db | hinc -m ygiris v 1 | hsave -i ygiris ygiris.db | write $+(helper/,$2,.,txt) $+(=>,$chr(40),$chr(2),$chr(31),Giriş,$chr(31),$chr(2),$chr(41),$chr(32),$chr(40),$chr(2),$date,$chr(2),$chr(41)) Gün: $gun($+($chr(2),$day,$chr(2))) - Saat: $+($chr(2),$time,$chr(2)) } | else { helperler #HELP-OP #HELP-OP | msg #HELP-OP #Help kanalına giriş yapıldı. Nick: $+($chr(2),$2,$chr(2)) } }
alias gun { return $replace($1,Monday,Pazartesi,Tuesday,Salı,Wednesday,Çarşamba,Thursday,Perşembe,Friday,Cuma,Saturday,Cumartesi,Sunday,Pazar) }
alias pp { var %& = $numtok($findfile($mircdir,*.db,1),92) | var %j = 1, %k = $findfile($mircdir,*.db,0) | while %j <= %k { if $gettok($findfile($mircdir,*.db,%j),%&,92) != nickler.db { echo -a $gettok($findfile($mircdir,*.db,%j),%&,92) } | inc %j } | hfree -w * | unset %trh | hsil }
alias helperler { if $1 { var %1 = 1,%2 = $nick($1,0),%3 | while %1 <= %2 { if $nick($1,%1) != $me { %3 = $addtok(%3,$nick($1,%1),32) } | inc %1 } } msg $2 %3 }
alias hsil { var %s = $numtok($findfile(helper,*.txt,1),92) | var %1 = 1,%2 = $findfile(helper,*.txt,0) | while %1 <= %2 { remove $gettok($findfile(helper,*.txt,%1),%s,92) | inc %1 } }
alias sil {
  hdec voiceler v $hget(vc,$1) | hdec banlar v $hget(ban,$1) | hdec unbanlar v $hget(unban,$1) | hdec ytext v $hget(text,$1)
  hdec ygiris v $hget(giris,$1) | hdec ycıkıs v $hget(cıkıs,$1) | hdec devoiceler v $hget(devc,$1)
  hdel nickler $1 | hsave -i nickler nickler.db | hdel giris $1 | hsave -i giris giris.db | hdel cıkıs $1 | hsave -i cıkıs cıkıs.db | hdel vc $1 | hsave -i vc vc.db
  hdel devc $1 | hsave -i devc devc.db | hdel ban $1 | hsave -i ban ban.db | hdel unban $1 | hsave -i unban unban.db | hdel text $1 | hsave -i text text.db
}
on *:start: {
  if !%trh { set %trh $date }
  if $isfile(nickler.db) { hmake nickler 100 | hload -i nickler nickler.db } | else { hmake nickler 100 | hsave -i nickler nickler.db }
  if $isfile(giris.db) { hmake giris 100 | hload -i giris giris.db } | else { hmake giris 100 | hsave -i giris giris.db }
  if $isfile(cıkıs.db) { hmake cıkıs 100 | hload -i cıkıs cıkıs.db } | else { hmake cıkıs 100 | hsave -i cıkıs cıkıs.db }
  if $isfile(voiceler.db) { hmake voiceler 100 | hload -i voiceler voiceler.db } | else { hmake voiceler 100 | hsave -i voiceler voiceler.db }
  if $isfile(devoiceler.db) { hmake devoiceler 100 | hload -i devoiceler devoiceler.db } | else { hmake devoiceler 100 | hsave -i devoiceler devoiceler.db }
  if $isfile(vc.db) { hmake vc 100 | hload -i vc vc.db } | else { hmake vc 100 | hsave -i vc vc.db }
  if $isfile(devc.db) { hmake devc 100 | hload -i devc devc.db } | else { hmake devc 100 | hsave -i devc devc.db }
  if $isfile(banlar.db) { hmake banlar 100 | hload -i banlar banlar.db } | else { hmake banlar 100 | hsave -i banlar banlar.db }
  if $isfile(ban.db) { hmake ban 100 | hload -i ban ban.db } | else { hmake ban 100 | hsave -i ban ban.db }
  if $isfile(unbanlar.db) { hmake unbanlar 100 | hload -i unbanlar unbanlar.db } | else { hmake unbanlar 100 | hsave -i unbanlar unbanlar.db }
  if $isfile(unban.db) { hmake unban 100 | hload -i unban unban.db } | else { hmake unban 100 | hsave -i unban ban.db }
  if $isfile(text.db) { hmake text 100 | hload -i text text.db } | else { hmake text 100 | hsave -i text text.db }
  if $isfile(normalg.db) { hmake normalg 100 | hload -i normalg normalg.db } | else { hmake normalg 100 | hsave -i normalg normalg.db }
  if $isfile(normalc.db) { hmake normalc 100 | hload -i normalc normalc.db } | else { hmake normalc 100 | hsave -i normalc normalc.db }
  if $isfile(ntext.db) { hmake ntext 100 | hload -i ntext ntext.db } | else { hmake ntext 100 | hsave -i ntext ntext.db }
  if $isfile(ytext.db) { hmake ytext 100 | hload -i ytext ytext.db } | else { hmake ytext 100 | hsave -i ytext ytext.db }
  if $isfile(ycıkıs.db) { hmake ycıkıs 100 | hload -i ycıkıs ycıkıs.db } | else { hmake ycıkıs 100 | hsave -i ycıkıs ycıkıs.db }
  if $isfile(ygiris.db) { hmake ygiris 100 | hload -i ygiris ygiris.db } | else { hmake ygiris 100 | hsave -i ygiris ygiris.db }
}
on *:op:#HELP: { if !$hmatch(nickler,$opnick) { hadd -m nickler $opnick 1 | hsave -i nickler nickler.db } }
on *:join:#HELP: { hinc -m normalg v 1 | hsave -i normalg normalg.db | .timer 1 1 kontrol # $nick }
on *:part:#HELP: { hinc -m normalc v 1 | hsave -i normalc normalc.db | if $hmatch(nickler,$nick) { hinc -m ycıkıs v 1 | hsave -i ycıkıs ycıkıs.db | hinc -m cıkıs $nick 1 | hsave -i cıkıs cıkıs.db | write $+(helper/,$nick,.,txt) $+(=>,$chr(40),$chr(2),$chr(31),Çıkış,$chr(31),$chr(2),$chr(41),$chr(32),$chr(40),$chr(2),$date,$chr(2),$chr(41)) Gün: $gun($+($chr(2),$day,$chr(2))) - Saat: $+($chr(2),$time,$chr(2)) } }
on *:voice:#HELP: { if $hmatch(nickler,$nick) { hinc -m voiceler v 1 | hsave -i voiceler voiceler.db | hinc -m vc $nick 1 | hsave -i vc vc.db } }
on *:devoice:#HELP: { if $hmatch(nickler,$nick) { hinc -m devoiceler v 1 | hsave -i devoiceler devoiceler.db | hinc -m devc $nick 1 | hsave -i devc devc.db } }
on *:ban:#HELP: { if $hmatch(nickler,$nick) { hinc -m banlar v 1 | hsave -i banlar banlar.db | hinc -m ban $nick 1 | hsave -i ban ban.db } }
on *:unban:#HELP: { if $hmatch(nickler,$nick) { hinc -m unbanlar v 1 | hsave -i unbanlar unbanlar.db | hinc -m unban $nick 1 | hsave -i unban unban.db } }
on *:text:*:#HELP: { hinc -m ntext v 1 | hsave -i ntext ntext.db | if $hmatch(nickler,$nick) { hinc -m ytext v 1 | hsave -i ytext ytext.db | hinc -m text $nick 1 | hsave -i text text.db } }
on *:text:*:#HELP-OP: {
  if $nick == HELP-Founder-NICK'i {
    if $1 == !durum {
      msg # $+([,$chr(2),%trh,$chr(2),]) Tarihinden beri kayıt'da olan $+($chr(2),#help,$chr(2)) kanalı istatistik'leri sıralanıyor:
      msg # -
      msg # Toplam kullanıcı girişi istatistikleri: $+($chr(40),$iif($hget(normalg,v),$hget(normalg,v),0),$chr(41))
      msg # - Giriş bilgisi: $iif($hget(normalg,v),Yetkili girişi: $iif($hget(ygiris,v),$hget(ygiris,v),0) $yuzde(ygiris,normalg) - Yetkisiz girişi: $ll(normalg,ygiris) $yuzde2(ygiris,normalg),Toplam: 0 (%100))
      msg # Toplam kullanıcı çıkışı istatistikleri: $+($chr(40),$iif($hget(normalc,v),$hget(normalc,v),0),$chr(41))
      msg # - Çıkış bilgisi: $iif($hget(normalc,v),Yetkili çıkışı: $iif($hget(ycıkıs,v),$hget(ycıkıs,v),0) $yuzde(ycıkıs,normalc) - Yetkisiz çıkışı: $ll(normalc,ycıkıs) $yuzde2(ycıkıs,normalc), Toplam: 0 (%100))
      msg # Toplam verilen voice: $+($chr(40),$iif($hget(voiceler,v),$hget(voiceler,v),0),$chr(41))
      msg # Toplam alınan voice: $+($chr(40),$iif($hget(devoiceler,v),$hget(devoiceler,v),0),$chr(41))
      msg # Toplam atılan ban sayısı: $+($chr(40),$iif($hget(banlar,v),$hget(banlar,v),0),$chr(41))
      msg # Toplam açılan ban sayısı: $+($chr(40),$iif($hget(unbanlar,v),$hget(unbanlar,v),0),$chr(41))
      msg # Toplam yazılan satır sayısı: $+($chr(40),$iif($hget(ntext,v),$hget(ntext,v),0),$chr(41))
      msg # - Satır bilgisi: $iif($hget(ntext,v),Yetkili yazısı: $iif($hget(ytext,v),$hget(ytext,v),0) $yuzde(ytext,ntext) - Yetkisiz yazısı: $ll(ntext,ytext) $yuzde2(ytext,ntext),Toplam: 0 (%100))
      msg # -
      msg # $+($chr(2),$nick,$chr(2)) kullanabileceğiniz komutlar listesini görmek için: $+($chr(2),!Komutlar,$chr(2)) yazınız.
    }
    if $1 == !Komutlar {
      msg # $+($chr(31),Genel komutlar,$chr(31),:)
      msg # -
      msg # !voicelist $kapsa((#Help kanalında kayıt gününden beri verilen tüm voice'leri sıralar))
      msg # !devoicelist $kapsa((#Help kanalında kayıt gününden beri alınan tüm voice'leri sıralar))
      msg # !banlist $kapsa((#Help kanalında kayıt tarihinden beri atılan tüm banları sıralar))
      msg # !unbanlist $kapsa((#Help kanalında kayıt tarihinden beri açılan tüm banları sıralar))
      msg # !Helperler $kapsa((#Help kanalında takip listesinde olan tüm helper'ları sıralar))
      msg # !sıfırla tümü $kapsa((#Help kanalı için varolan tüm kayıtları sıfır'lar))
      msg # -
      msg # $+($chr(31),Kişisel komutlar,$chr(31),:)
      msg # -
      msg # !ekle helper-nick $kapsa((Takip listesine helper eklemek için kullanılır))
      msg # !sil helper-nick $kapsa((Takip listesinde ekli olan bir helper'i siler))
      msg # !istatistik helper-nick $kapsa((Takip listesinde kayıtlı olan helper hakkında ayrıntılı bilgiler verir))
      msg # !takip helper-nick $kapsa((Takip listesinde kayıtlı olan helper'in, hangi tarihlerde giriş/çıkış yaptığını gösterir))
      msg # !tsil helper-nick $kapsa((Takip listesinde kayıtlı olan helper'in, giriş/çıkış tarihlerini sıfır'lar))
      msg # -
      msg # Tüm komutlar sıralandı.
    }
    if $1 == !helperler {
      if $hget(nickler,0).item < 1 { msg # Kayıtlı helper mevcut değil. Helper eklemek için; $kapsa(!ekle helper-nick) yazınız. | halt }
      else { msg # Kayıtlı olan toplam; $kapsa($hget(nickler,0).item) helper sıralanıyor. | var %& = 1,%&& = $hget(nickler,0).item | while %& <= %&& { msg # $+(%&,$chr(45)) $kapsa($hget(nickler,%&).item) | inc %& }
      }
      msg # Kayıtlar sıralandı.
      msg # Herhangi bir helper hakkında detaylı bilgi almak için; $kapsa(!istatistik helper-nick) yazınız.
    }
    if $1 == !voicelist {
      if $hget(voiceler,v) < 1 { msg # $kapsa(#Help) kanalı için voice kaydı yok.(Voice verilmemiş) | halt }
      else {
        msg # #Help kanalın'da $kapsa(%trh) tarihinden itibaren verilen toplam voice sayısı: $kapsa($hget(voiceler,v))
        msg # #Help kanalın'da yetkili olan $kapsa($+($chr(40),$hget(nickler,0).item,$chr(41))) helper'in voice verme istastiği(Sadece voice veren'ler sıralanır):
        var %1 = 1,%2 = $hget(vc,0).item | while %1 <= %2 { msg # Helper: $kapsa($hget(vc,%1).item) - Verdiği voice sayısı: $kapsa($iif($hget(vc,%1).data,$hget(vc,%1).data $yuzde3(vc,$hget(vc,%1).item,voiceler),0)) | inc %1 }
      }
      msg # -
      msg # Voice kayıtları sıralandı.
    }
    if $1 == !devoicelist {
      if $hget(devoiceler,v) < 1 { msg # $kapsa(#Help) kanalı için devoice kaydı yok.(Devoice işlevi yapılmamış) | halt }
      else {
        msg # #Help kanalın'da $kapsa(%trh) tarihinden itibaren uygulanan toplam devoice sayısı: $kapsa($hget(devoiceler,v))
        msg # #Help kanalın'da yetkili olan $kapsa($+($chr(40),$hget(nickler,0).item,$chr(41))) helper'in devoice uygulama istastiği:(Sadece devoice veren'ler sıralanır)
        var %a = 1,%b = $hget(devc,0).item | while %a <= %b { msg # Helper: $kapsa($hget(devc,%a).item) - Uyguladığı devoice sayısı: $kapsa($iif($hget(devc,%a).data,$hget(devc,%a).data $yuzde3(devc,$hget(devc,%a).item,devoiceler),0)) | inc %a }
      }
      msg # -
      msg # Devoice kayıtları sıralandı.
    }
    if $1 == !banlist {
      if $hget(banlar,v) < 1 { msg # $kapsa(#Help) kanalı için ban kaydı bulunamadı.(Atılan ban yok) | halt }
      else {
        msg # #Help kanalın'da $kapsa(%trh) tarihinden itibaren atılan toplam ban sayısı: $kapsa($hget(banlar,v))
        msg # #Help kanalın'da yetkili olan $kapsa($+($chr(40),$hget(nickler,0).item,$chr(41))) helper'in ban uygulama istastiği:(Sadece ban atanlar sıralanır)
        var %x = 1,%y = $hget(ban,0).item | while %x <= %y { msg # Helper: $kapsa($hget(ban,%x).item) - Attığı ban sayısı: $kapsa($iif($hget(ban,%x).data,$hget(ban,%x).data $yuzde3(ban,$hget(ban,%x).item,banlar),0)) | inc %x }
      }
      msg # -
      msg # Ban kayıtları sıralandı.
    }
    if $1 == !unbanlist {
      if $hget(unbanlar,v) < 1 { msg # $kapsa(#Help) kanalı için unban kaydı bulunamadı.(Açılan ban yok) | halt }
      else {
        msg # #Help kanalın'da $kapsa(%trh) tarihinden itibaren açılan toplam ban sayısı: $kapsa($hget(unbanlar,v))
        msg # #Help kanalın'da yetkili olan $kapsa($+($chr(40),$hget(nickler,0).item,$chr(41))) helper'in ban açma istastiği:(Sadece ban açanlar sıralanır)
        var %s = 1,%k = $hget(unban,0).item | while %s <= %k { msg # Helper: $kapsa($hget(unban,%s).item) - Açtığı ban sayısı: $kapsa($iif($hget(unban,%s).data,$hget(ban,%s).data $yuzde3(unban,$hget(unban,%s).item,unbanlar),0)) | inc %s }
      }
      msg # -
      msg # Unban kayıtları sıralandı.
    }
    if $1 == !sıfırla {
      if !$2 { msg # Yanlış kullanım. Kullanım şekli: $kapsa(!sıfırla tümü) (Tüm verileri sıfırlar)  | halt }
      if  $2 == tümü {
        msg # Bu işlev eklenen helper'ler hariç tüm kayıtları silecektir.
        msg # $kapsa(#Help) kanalı için tüm kayıtlar sıfırlansın'mı?
        msg # Onaylamak için: $kapsa(!Evet) - Vazgeçmek için: $kapsa(!Hayır) yazınız.
      }
    }
    if $1 == !Evet { msg # Tüm veriler sıfırlan'dı. | pp }
    if $1 == !Hayır { msg # Tüm verileri sıfırlama işlevi durduruldu. | return $false }
    if $1 == !istatistik {
      if !$2 { msg # Herhangi bir nick girilmedi. Kullanım şekli: $kapsa(!istatistik helper-nick) | halt }
      if !$hmatch(nickler,$2) { msg # $kapsa($2) isminde helper kayıtlı değil. | halt }
      else {
        msg # $kapsa($2) helper'inin $kapsa(%trh) tarihinden beri kayıt edilen istatistik'leri sıralanıyor:
        msg # -
        msg # #Help kanalına toplam: $kapsa($+($chr(40),$iif($hget(giris,$2),$hget(giris,$2),0),$chr(41))) giriş yaptı.
        msg # #Help kanalın'dan toplam: $kapsa($+($chr(40),$iif($hget(cıkıs,$2),$hget(cıkıs,$2),0),$chr(41))) çıkış yaptı.
        msg # Not: $kapsa($2) helper'inin hangi tarihlerde giriş/çıkış yaptığını öğrenmek için: $kapsa(!Takip $2) yazınız.
        msg # Verdiği voice sayısı: $kapsa($iif($hget(vc,$2),$hget(vc,$2) $yuzde3(vc,$2,voiceler),0))
        msg # Aldığı voice sayısı: $kapsa($iif($hget(devc,$2),$hget(devc,$2) $yuzde3(devc,$2,devoiceler),0))
        msg # Attığı ban sayısı: $kapsa($iif($hget(ban,$2),$hget(ban,$2) $yuzde3(ban,$2,banlar),0))
        msg # Açtığı ban sayısı: $kapsa($iif($hget(unban,$2),$hget(unban,$2) $yuzde3(unban,$2,unbanlar),0))
        msg # #Help kanalın'da yazdığı satır miktarı: $kapsa($iif($hget(text,$2),$hget(text,$2) $yuzde3(text,$2,ntext),0))
        msg # -
        msg # Bilgi: $kapsa($2) helper'inin tüm istatistikleri sıralandı.
      }
    }
    if $1 == !Takip {
      if !$2 { msg # Yanlış kullanım. Kullanım şekli: $kapsa(!Takip helper-nick) | halt }
      if !$hmatch(nickler,$2) { msg # $kapsa($2) helper listesinde mevcut değil. | halt }
      else {
        msg # $kapsa($2) helper'inin $kapsa(%trh) tarihinden beri, $kapsa(#help) kanalına giriş/çıkış bilgileri sıralanıyor.
        var %1 = 1,%2 = $lines($+(helper/,$2,.,txt)) | while %1 <= %2 { msg # $read($+(helper/,$2,.,txt),%1) | inc %1 }
        msg # Bu kayıtları silmek için; $kapsa(!tsil $2) yazınız.
      }
    }
    if $1 == !tsil {
      if !$2 { msg # Yanlış kullanım. Kullanım şekli: $kapsa(!Tsil helper-nick) | halt }
      if !$hmatch(nickler,$2) { msg # $kapsa($2) helper listesinde kayıtlı değil. | halt }
      if !$isfile($+(helper/,$2,.,txt)) { msg # $kapsa($2) için giriş/çıkış kaydı yok. | halt }
      else { remove $+(helper/,$2,.,txt)) | msg # $kapsa($2) helper'i için, giriş/çıkış tarihleri sıfırlandı. }
    }
    if $1 == !ekle {
      if !$2 { msg # Yanlış kullanım. Kullanım şekli: $kapsa(!Ekle yeni-helper-nick) | halt }
      if $hmatch(nickler,$2) { msg # $kapsa($2) helper listesinde zaten mevcut. | halt }
      else { hadd -m nickler $2 | hsave -i nickler nickler.db | msg # $kapsa($2) helper listesine eklendi. }
    }
    if $1 == !sil {
      if !$2 { msg # Yanlış kullanım. Kullanım şekli: $kapsa(!sil helper-nick) | halt }
      if !$hmatch(nickler,$2) { msg # $kapsa($2) helper listesinde zaten mevcut değil. | halt }
      else { sil $2 | msg # $kapsa($2) helper listesinden tüm kayıtları ile beraber silindi. }
    }
  }
}

#HELP-OP olarak belirttiğim yerleri, kendi help görevlilerinizin toplandığı kanal ile değişeceksiniz.
#HELP olarak belirttiğim yerleri ise, kendi yardım kanalınızın ismi ile değişeceksiniz.
HELP-Founder-NICK'i olarak belirttiğim yere, help founder'in nick'i gelicektir.

İlk başka 1 kaç aksilik % 10 ihtimal ile çıkabilir.
Sonra bu bug'lar düzelicektir.
Umarım işinize yarar. Kolay gelsin.


++ mIRCScripting.net hakkında kısaca:

mS; "Gayri resmi mIRC" kullanıcı ve tasarımcı topluluğudur.
2009 yılında kurulan mS; tasarımcı ve geliştiricileri bir araya getiren etkileşim ve iletişim sağlayan bir platformdur.
mS; tasarım, programlama, geliştirme, düzenleme vb. pek çok konu etrafında bir araya gelmiş "mIRC" meraklısı bir çok insan tarafından yaratılan içeriğiyle; kullanıcı dostu, özgün elit, nitelikli kişi ve konularla hizmet sunan mIRC Scripting platformudur.

Özgün içerikten onay almaksızın içeriği yaratan kullanıcılarımız tamamen yada kısmen sorumludur, aynı zamanda söz konusu içerik mS yetkilileri izni olmaksızın, kaynak gösterilse dahi(!) kopyalanamaz ve/ya paylaşılamaz.   Site/içerik hakkında görüş, öneri ve şikayetleriniz için sikayet[at]mircscripting[dot]net e-posta ve ya İletişim adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz.mIRC mIRC Orjinal mIRC İndir mIRC Download mIRC Tutorials mIRC Socket mIRC Commands mIRC Komutlar mIRC Yükle mIRC Dersler mIRC Hazır Kodlar mIRC Classentifier mIRC DLL mIRC Dialog mIRC IRC mIRC FTP mIRC Telnet mIRC Help
mIRC Yardım mIRC Iconlar mIRC Com Object mIRC Binary Files mIRC Picture Windows mIRC Unicode mIRC Forum mIRC Hazır Kodlar mIRC Kod mIRC Script mIRC File Handling mIRC Scripting Language mIRC Scripting Dili mIRC Scripting Info
mIRC Scripting Tutorials1 2 13 14 16 17 18 19 21 22 23 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 49 50 51 52 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

SEO by vBSEO 3.6.1