mIRC Scripting

mIRC Scripting (https://www.mircscripting.net/)
-   Snippets - Parça kodlar (https://www.mircscripting.net/snippets-parca-kodlar/)
-   -   Yaptığım Tüm Yardımlar/Kodlar (https://www.mircscripting.net/snippets-parca-kodlar/537-yaptigim-tum-yardimlar-kodlar.html)

L4roXyL 07 Ekim 2011 12:15

Yaptığım Tüm Yardımlar/Kodlar
 
Tarih: 06-12-2007, 19:09

Sesli harfleri "*" karakteri olarak gösterme.
Kullanım: Reklam.txt içerisindeki kelimeler üzerinde işlev yapar.

Kod:

on @*:text:*:#:{
  var %s = 1,%ss = $lines(reklam.txt)
  while %s <= %ss {
    if $+(*,$read(reklam.txt,%s),*) iswm $1- {
      var %o = $remove($v1,*),%p = $regsub(%o,/(a|e|i|u|ü|o|ö|[A-Z])/gi,$chr(42)\1,%o)
      ban -k # $nick 2 Yasaklı kelime kullandınız: %o
    }
    inc %s
  }
}İkinci kullanım:

Örneğin; //echo -: $ok(Nasılsınız?) yaptığında; N*s*ls*n*z? olarak dönecektir.

Kod:

alias ok {
  var %1 = $1-
  var %2 = $regsub(%1,/(a|e|i|u|ü|o|ö|ı)/gi,$chr(42)\1,%1)
  return %1
}


L4roXyL 07 Ekim 2011 12:18

Tarih: 06-12-2007, 20:21

Bu kod özele yazan nick kayıtlı değilse ve kufur.txt dosyasından herhangi bir kelimeyi kullandıysa, tüm kanallardan banlamak için kullanılır.

Kod:

on *:text:*:?: {
  inc -e $+(%,t,$nick)
  if $($+(%,t,$nick),2) == 1 {
    .enable #u
    .who $nick
  }
  else {
    var %1 = 1,%2 = $lines(kufur.txt)
    while %1 <= %2 {
      if $+(*,$read(kufur.txt,%1),*) iswm $1- && $hmatch(nick,$nick) {
        var %p = $nick
      }
      inc %1
    }
    var %s = 1,%ss = $comchan($me,0)
    while %s <= %ss {
      if $nick ison $comchan($me,%s) {
        ban -ku900 $comchan($me,%s) %p 2 BAN SEBEBİ.
      }
      inc %s
    }
  }
}
#u off
raw *:*: {
  if $numeric == 352 {
    if r !isincs $7 {
      haltdef
      hadd -m nick $6 1
    }
  }
  if $numeric == 315 {
    haltdef
    .disable #u
  }
}
#u end


L4roXyL 07 Ekim 2011 12:21

Tarih: 06-12-2007, 20:34

Kanal menüsünü sağ tıklayarak temizle.txt içerisindeki dosyayı kanala yansıtma.
Not: Kanal temizlemek için kullanılır.

Kod:

menu channel {
  Temizle:temizle #
}
alias temizle {
  var %u = 1,%s = $lines(temizle.txt)
  while %u <= %s {
    msg $1 $read(temizle.txt,%u)
    inc %u
  }
}


L4roXyL 07 Ekim 2011 12:26

Tarih: 07-12-2007, 17:37

Belirtilen kanala giren kullanıcıları, belirlenen kanallara random sajoin-lemek.

Kod:

on !*:join:#belirtilen-kanal:{
  var %q = #kanal1 #kanal2 #kanal3 #kanal4 #kanal5,%t = $calc($numtok(%q,32)+1)
  inc -e %r
  $iif(%r != %t,sajoin $nick $gettok(%q,%r,32),unset %r)
}


L4roXyL 07 Ekim 2011 12:31

Tarih: 05-12-2007, 16:50

i) Kufur.txt dosyası üzerinde kanal yazılan text-lere işlem yapmak.
ii) Dosyaya kelime eklemek.
iii) Dosyadan kelime silmek.
iiii) Dosyadaki kelimeleri listemek vs.


Kod:

;/kekle kelime
alias kekle {
  if $1 {
    if $read(kufur.txt,w,$1) {
      echo -at $1 kelimesi zaten listede.
      return
    }
    else {
      write kufur.txt $1
      echo -at $1 kelimesi listeye eklendi.
    }
  }
}

;/ksil kelime
alias ksil {
  if $1 {
    if !$read(kufur.txt,w,$1) {
      echo -st $1 kelimesi listede yok.
      return
    }
    else {
      write $+(-dl,$readn) kufur.txt
      echo -st $1 kelimesi kufur listesinden silindi.
    }
  }
}

;/klist
alias klist {
  var %s = 1,%ss = $lines(kufur.txt)
  while %s <= %ss {
    echo -a Kelime: $read(kufur.txt,%s)
    inc %s
  }
}

;Esas kod
on @*:text:*:#:{
  var %s = 1,%ss = $lines(kufur.txt)
  while %s <= %ss {
    if $+(*,$read(kufur.txt,%s),*) iswm $1- {
      ban -k # $nick 2 küfür yasak vs.
    }
    inc %s
  }
}


L4roXyL 07 Ekim 2011 12:39

Tarih: 08-12-2007, 21:15

Belirtilen kanalda kendi yazdığınız !sebeb [ip] kelimesi ilen belirtilen ip-i gzline/gline vb. listesinde arayıp, banlanma sebebini size/kanala yansıtacak kod.
Kullanım: !sebeb [ip-adresi]

Kod:

on *:input:#belirtilen-kanal:{
  if $1 == !sebeb && $2 {
    .enable #x
    set %ip $2
    stats g
  }
}
#x off
raw *:*:{
  if $numeric = 223 {
    haltdef
    var %& = $remove($3,@,*)
    if %ip == %& {
      hadd -m g $replace($7-,$chr(32),$chr(61))
    }
  }
  if $numeric = 219 {
    haltdef
    if !$hget(g) {
      msg #belirtilen-kanal %ip ip'i bulunamadı.
      return
    }
    else { 
      msg #belirtilen-kanal %ip ip'inin atılma sebebi; $replace($hget(g,1).item,$chr(61),$chr(32))
      hfree g
      disable #x
    }
  }
}
#x end


L4roXyL 07 Ekim 2011 12:43

Tarih: 09-12-2007, 00:25

MsnSONG.dll kullanarak sunucudaki kullanıcı sayısını /map komutu ile msn-ye yansıtmak.

Kod:

alias msnsong {
  var %dll MsnSong.dll
  .comreg %dll
  .comopen msn Msn.Write
  var %i $com(msn,WriteToMsn,1,bstr,$1-,bstr,$null,bstr,$null)
  .comreg -u %dll
  .comclose msn
}
raw 6:*:msnsong $2 user sayısı: $3


L4roXyL 07 Ekim 2011 13:19

Tarih: 20-01-2008, 00:25

Kanal text gönderirken text içerisinde kanalda bulunan bir nick varsa o nick bold/kalın olarak belirleme.

Kod:

on *:input:*: {
  if $left($1,1) != / {
    var %q 1
    while (%q <= $numtok($1-,32)) {
      if ($gettok($1-,%q,32) ison $active) {
        say $replace($1-,$v1,$+($chr(2),$v1,$chr(2)))
        break
      }
      inc %q
    }
    haltdef
  }
}


L4roXyL 07 Ekim 2011 13:24

Tarih: 05-01-2008, 14:35

Özelinizdeki (/query) nickin clone-si hakkında bilgi veren kod.

Kod:

on *:active:?: {
  if $ial($address($active,2),0) >= 2 {
    inc -e $+(%,p,$active)
    if $($+(%,p,$active),2) == 1 {
      var %1 1,%2
      while %1 <= $ial($address($active,2),0) {
        %2 = $addtok(%2,$gettok($ial($address($active,2),%1),1, 33 ),32)
        inc %1
      }
      echo $active %2 nickleri aynı hosta sahipler.
    }
  }
}


L4roXyL 07 Ekim 2011 13:28

Tarih: 05-01-2008, 01:08

Kanala giren guest takılı kullanıcılara işlev(uyarı, 2. uyarı ve ban) yapmak için hazırlamış olduğum bir kod.

Kod:

on *:join:#:$iif($nick == $me,.timerkntrl 0 60 guest #,$iif(guest* iswm $nick,$+(.timer,$v2) 1 30 msg # $+($chr(22),$v2,$chr(22)) nick değiştiriniz vs.))
alias guest {
  if $ialchan(Guest*,$1,0) >= 2 {
    var %t = 1,%y
    while %t <= $ialchan(Guest*,$1,0) {
      %y = $addtok(%y,$+($chr(22),$gettok($ialchan(Guest*,$1,%t),1,33),$chr(22)),32)
      $iif($hmatch(nick,$gettok($ialchan(Guest*,$1,%t),1,33)),hinc -m nick $gettok($ialchan(Guest*,$1,%t),1,33) 1,hadd -m nick $gettok($ialchan(Guest*,$1,%t),1,33) 1)
      if $hget(nick,$gettok($ialchan(Guest*,$1,%t),1,33)) >= 3 {
        ban -k $1 $gettok($ialchan(Guest*,$1,%t),1,33) 2 Sebeb.
        $+(.timer,$gettok($ialchan(Guest*,$1,%t),1,33)) off
        hdel -s nick $gettok($ialchan(Guest*,$1,%t),1,33)
      }
      inc %t
    }
    msg $1 %y nick değişiniz vs.
  }
}++ mIRCScripting.net hakkında kısaca:

mS; "Gayri resmi mIRC" kullanıcı ve tasarımcı topluluğudur.
2009 yılında kurulan mS; tasarımcı ve geliştiricileri bir araya getiren etkileşim ve iletişim sağlayan bir platformdur.
mS; tasarım, programlama, geliştirme, düzenleme vb. pek çok konu etrafında bir araya gelmiş "mIRC" meraklısı bir çok insan tarafından yaratılan içeriğiyle; kullanıcı dostu, özgün elit, nitelikli kişi ve konularla hizmet sunan mIRC Scripting platformudur.

Özgün içerikten onay almaksızın içeriği yaratan kullanıcılarımız tamamen yada kısmen sorumludur, aynı zamanda söz konusu içerik mS yetkilileri izni olmaksızın, kaynak gösterilse dahi(!) kopyalanamaz ve/ya paylaşılamaz.   Site/içerik hakkında görüş, öneri ve şikayetleriniz için sikayet[at]mircscripting[dot]net e-posta ve ya İletişim adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz.mIRC mIRC Orjinal mIRC İndir mIRC Download mIRC Tutorials mIRC Socket mIRC Commands mIRC Komutlar mIRC Yükle mIRC Dersler mIRC Hazır Kodlar mIRC Classentifier mIRC DLL mIRC Dialog mIRC IRC mIRC FTP mIRC Telnet mIRC Help
mIRC Yardım mIRC Iconlar mIRC Com Object mIRC Binary Files mIRC Picture Windows mIRC Unicode mIRC Forum mIRC Hazır Kodlar mIRC Kod mIRC Script mIRC File Handling mIRC Scripting Language mIRC Scripting Dili mIRC Scripting Info
mIRC Scripting Tutorials1 2 13 14 16 17 18 19 21 22 23 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 49 50 51 52 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

SEO by vBSEO 3.6.1